MB Calibr » akreditovaná kalibrační laboratoř » prodej měřidel
KALIBRACE | FAKTURACE
+420 546 451 998
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
+420 546 434 700

zkusebni_laborator_mitutoyo_3d_mb_calibr.png  

Centrum zakázkového měření | Akreditovaná zkušební laboratoř č.1746 

Naše zkušební laboratoř č. 1746 je akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v oblasti měření délky, drsnosti, tvrdosti, teploty, vlhkosti, zkoušek tahem a tlakem a momentu síly. Disponujeme širokým portfoliem zařízení, které ve spojení s know-how našich pravidelně školených techniků v oboru kalibrací a zkušebnictví nabízí zákazníkovi potřebnou odbornost a flexibilitu. 
.
Zakázkovým měřením se naše společnost zabývá již od roku 2002.

Za tuto dobu jsme vybudovali tým zkušených odborníků a zaměřujeme se především na automobilový, letecký a lékárenský průmysl. Provádíme měření většiny výrobků, forem, nebo prototypů z plastu, hliníku, pryže, oceli, skla a mnoha jiných materiálů a průmyslových oblastí. Provoz měřicího střediska přizpůsobujeme potřebám zákazníka. 

Novinky u nás

Začátkem roku 2023, naše zkušební laboratoř opět prošla významnou modernizací vybavení, díky čemuž se neustále drží na předním místě žebříčku akreditovaných zkušebních laboratoří střední Evropy. 

Pořídili jsme dva nové 3D CNC měřicí přístroje umožňující efektivnější souřadnicové i bodové měření. Změřené díly Vám tak dodáme zpět ještě rychleji, a to se zárukou mimořádně vysoké přesnosti. 

Naše akreditovaná zkušební laboratoř je nově vybavená těmito 3D CNC měřicími přístroji: 

Souřadnicový 3D měřicí přístroj Mitutoyo CRYSTA-Apex V7106 CNC SMS 

 • Rozsah měření: 700 x 1000 x 600 mm
 • Max. hmotnost měřeného dílu: 1000 kg
 • Max. výška měřeného dílu: 800 mm

 Souřadnicový 3D měřicí přístroj Mitutoyo CRYSTA-Apex V122010 CNC SMS  

 • Rozsah měření: 1200 x 2000 x 1000 mm 
 • Max. hmotnost měřeného dílu: 2500 kg 
 • Max. výška měřeného dílu: 1000 mm

 

zakazkove_mereni_mb_calibr.png

 

 

Naše zkušební laboratoř je akreditována a odborně dozorována Českým institutem pro akreditaci o.p.s. a splňuje normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a je vybavena tou nejmodernější zkušební a měřicí technikou.

Provádíme akreditované zkoušky:

Měření na 3D SMS
Měření na výškoměru
Měření délkových rozměrů
Měření tvrdosti
Měření drsnosti povrchu
Měření na konturoměru
Měření na mikroskopu
Zkouška tahem/ tlakem
Zkouška vlivu prostředí – vlhkost/ teplota
Odolnost vůči krouticímu momentu 

.

MERENI_TVARU_A_ROZMERU_NA_3D_SMS_mb_calibr_1.png

Naše dva 3D CNC souřadnicové měřicí stroje značky Mitutoyo umožňují velmi přesné měření elementů výrobků a srovnávání naměřených hodnot s matematickým modelem.

Výstupem měření je protokol v grafickém, textovém nebo kombinovaném formátu dle přání zákazníka.
.
.
3d-mereni-na-zakazku-mb-calibr.jpg  

Způsoby 3D měření 

 • Souřadnicové měření
 • Kompletní změření dílů
 • Měření geometrických parametrů (vzdálenost, průměr, úhel)
 • Porovnání geometrických parametrů (přímost, rovinnost, kruhovitost, souosost, soustředěnost, rovnoběžnost, kolmost, úkos, symetrie, házivost,…)
Měření se provádí ve velmi přesném CNC režimu.

Skenování

Skenování je nástavbou dotykového souřadnicového měření, kdy jsme schopni měřicí sondou naskenovat celý povrch měřené součástky.

Měření porovnání s modelem

Měření porovnáním s modelem je velmi přesné měření tvarů. Při měření se vychází z 3D CAD modelu.
Změřený bod dílu je posouzen s ideálním bodem na modelu a přístroj vyhodnotí odchylku.
Způsoby měření a výsledky je možné konzultovat s našimi měřicími techniky, kteří disponují dlouholetými zkušenostmi v oblasti měření na 3D SMS.  

       

MERENI_NA_VYSKOMERU_mb_calibr_1.png

Pro změření výškových parametrů na Vámi vyráběných výrobcích, vzorcích a přípravcích máme k dispozici přesný výškoměr s rozsahem měření až do 900 mm.

Tento výškoměr disponuje vynikající přesností při měření (1,1 + 0,6 L/ 600) µm L = měřená délka (mm), měřicí silou 1 N a rozlišením 0,0001 mm.

Měřit můžeme výšku od základny, na které je měřený předmět umístěn nebo od Vámi zvoleného bodu na měřeném předmětu. Lze provádět 1D a 2D měření. Výškoměr lze přenášet, což je výhodou při měření větších dílů.

 

MERENI_DELKOVYCH_ROZMERU_mb_calibr.png

Pomocí hloubkoměru, pasametru, posuvného a mikrometrického měřidla.

Máte vyrobeny díly, které potřebujete proměřit komunálními měřidly? Stačí nás kontaktovat a tuto službu využít buď v prostorách našich laboratoří, nebo přímo u Vás.

Ideální řešení pro měření u Vás nabízí naše mobilní kalibrační laboratoř, která splňuje teplotní požadavky a přistavíme ji přímo ve Vašem provozu. Ušetříte tím čas.

 

MERENI_DRSNOSTI_mb_calibr_1.png

Provádíme akreditované měření tvrdosti kovových materiálů dle metody Rockwell (HRA, HRB a HRC). 

Dále měříme tvrdost na plastech, pryži a gumě dle metody:

 • Shore A – guma, měkké plasty, polyuretan 
 • Shore D – tvrdé gumy a plasty

V případě potřeby jsme schopni z měřených dílů připravit vzorky o vhodné velikosti pro potřeby měření na našich měřicích zařízeních.

                               

MERENI_DRSNOSTI_mb_calibr1.png

Provádíme měření na měřicím přístroji, který umožňuje přesné měření drsnosti povrchu.

Přístroj umožňuje měření bez kluzné patky pro měření skutečného profilu (P), profilu drsnosti (R), profilu vlnitosti (W) a další. Přístroj umožňuje měření s povrchovou kompenzací zakřivení a kompenzaci sklonu.

Analýza drsnosti je prováděna v souladu s různými mezinárodními normami (EN, ISO, VDA, ANSI, JIS, atd.).

 

MERENI_NA_KONTUROMERU_mb_calibr_1.png

Potřebujete změřit úhel, délku nebo tvar na Vašem výrobku, které jsou běžnými měřidly neměřitelné?

Máme k dispozici přístroj na měření profilu povrchu - konturoměr s vyhodnocovacím softwarem. Pomocí softwaru jsme Vám schopni dodat grafické znázornění měřeného dílu, které Vám poslouží jako podklad pro Vaše vyhodnocení měřeného výrobku.
Přístroj je vhodný zejména na měření velmi malých úhlů, hran, rádiusů, ozubení, atd. Měřicí rameno je schopné v ose Z překonat výšku 60 mm v průběhu měření. Posuv o ose X je možný až do vzdálenosti 100 mm.

 

MERENI_NA_MIKROSKOPU_mb_calibr_1.png

Jedná se o velmi přesné optické měření.

Velikost měřicího stolu je 330x330x165 mm a možné zvětšení 32x až 583x. Díky sofistikovanému softwaru jsme schopni dosahovat velmi krátkých časů při měření a tím šetřit Vaše náklady na zakázkové měření.

 

ZKOUUSKA_TLAKEM_TAHEM_mb_calibr.png

Naše laboratoř disponuje elektromechanickými zkušebními stroji, na kterých jsme schopni provádět zkoušky v tahu a tlaku až do vyvinuté síly 30 000 N.

K dispozici máme řadu přípravků pro upnutí Vámi dodaných vzorků, tak aby bylo možné vykonat požadovanou zkoušku. Eventuálně jsme schopni zajistit výrobu potřebných upínacích přípravků tak, abychom splnili všechny Vaše požadavky.
Typickým příkladem prováděných zkoušek je zkouška, zda a při jaké síle dojde k přetržení dodaného vzorku. Dále se provádí zkouška, zda vzorek vydrží předepsanou sílu.
Jsme schopni měřit dle Vámi požadovaných parametrů – např. vyvinutí síly o dané hodnotě po stanovenou dobu, atd.

 

ZKOUSKA_VLIVU_PROSTREDI_VLHKOST_TEPLOTA_mb_calibr.png

Naše laboratoř disponuje klimatickou komorou, která umožňuje simulaci vlivů prostředí v rozsahu 10 až 95 % relativní vlhkosti a teploty v rozsahu -70 až 180 °C.

Jsme schopni nasimulovat vlivy prostředí dle Vašich požadavků. Typickou zkouškou je vliv teploty nebo vlhkosti na Vámi dodaný vzorek z kovových, nekovových, plastových materiálů, atd. Zkouška, zda vlivem změny teploty nebo vlhkosti dojde ke změnám barvy povrchu, vlastností materiálů, deformacím atd.

Často je tato zkouška kombinována se zkouškami tvrdosti či pevnosti v tahu a tlaku.

 

ODOLNOST_VUCI_KROUTICIMU_MOMENTU_MB_Calibr_1.png

Prověříme, zda Váš výrobek / spoj vydrží předepsaný krouticí moment, či při jakém krouticím momentu dojde k uvolnění/destrukci Vašeho výrobku/spoje.

K dispozici máme snímače krouticího momentu v rozsahu 0 až 500 Nm. 

Zkoušky je možné provádět na vzorcích z kovových, nekovových a plastových materiálů.
Disponujeme řadou adaptérů, které zajišťují připojení našich měřicích zařízení k Vámi dodaným vzorkům.


 

Důležité informace:

Protokol

Na základě naměřených hodnot Vám vždy poskytneme akreditovaný protokol z měření.  

Úprava dílů

V případě potřeby jsme schopni z měřených dílů (řezáním, lapováním ...) připravit vzorky o vhodné velikosti pro potřeby měření na našich měřicích zařízeních. 

Zkušenost 

Naši technici si stále rozšiřují oborové zkušenosti. Někteří technici jsou v oboru již od 80 let minulého století a patří mezi špičky v oboru. Svoje zkušenosti dále předávají svým mladším kolegům. Ve spojení s nejmodernější měřicí technikou jsou Vám zárukou správného provádění testování a dodání výsledků měření.

Flexibilita 

Naše centrum zakázkového měření jsme schopni přizpůsobit potřebám zákazníka 7 dní v týdnu
a 24 hodin denně.

Mlčenlivost 

Naše společnost je vázána mlčenlivostí o šíření informací o měřených dílech a jejich dokumentaci.

 

INFO | POSTUP

 • Pro rychlé a správné zahájení zakázkového měření je potřeba dodat co nejvíce možných informací o měřeném výrobku či dílu. Proto doporučujeme osobní setkání s naším technikem, který navrhne dle vaší výkresové dokumentace, reálného dílu, modelu měřeného dílu atd... nejvhodnější a nejefektivnější způsob měření.
 • Po detailním vyjasnění Vašich potřeb Vám vyhotovíme cenovou nabídku včetně informace o nejbližším termínu provedení zkoušky.
 • Výstupem z každé námi provedené zkoušky je zkušební protokol. Tento lze na přání zákazníka vyhotovit i v jiném jazyce. 
 • Dopravu Vašich dílů jsme schopni zajistit naším vozidlem.


Máte dotaz? Zeptejte se!
Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Telefon:
Město:
Váš dotaz: • MB Calibr » Mahr » zobrazit nabídku měřicích přístrojů
 • MB Calibr » Helios Preisser » zobrazit nabídku měřidel
 • MB Calibr » měřidla Kinex » zobrazit nabídku měřicích přístrojů
 • MB Calibr » INSIZE » zobrazit nabídku měřidel a měřicích přístrojů
 • MB Calibr » Mitutoyo » zobrazit nabídku měřidel a měřicích přístrojů
 • MB Calibr je prodejce měřidel Kmitex » zobrazit nabídku měřidel
 • MB Calibr je prodejce utahovací techniky Wera » zobrazit nabídku nástrojů
 • MB Calibr je prodejce měřidel Tesa » zobrazit nabídku měřidel
 • MB Calibr je prodejce měřidel Schut » zobrazit nabídku měřidel
 • MB Calibr » váhy Kern » zobrazit nabídku vah a závaží
Kontaktujte nás

M & B Calibr, spol. s r.o.

obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700
Krumlovská 1454/26 | 664 91 Ivančice

Provozní doba

Kalibrace: Po – Pá: 7.00 – 16.00 hodin
Obchod: Po – Pá: 7.30 – 16.00 hodin
(lze i mimo pracovní dobu po tel dohodě)

Sledujte nás na Facebooku    YouTube

Akreditovaná kalibrační a zkušební laboratoř » prodej měřicích přístrojů » školení   

Mitutoyo » INSIZE » Kinex » Kmitex » Mahr » Helios Preisser » Kern » Sauter » Wera

Top