MB Calibr » akreditovaná kalibrační laboratoř » prodej měřidel
KALIBRACE | FAKTURACE
+420 546 451 998
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
+420 546 434 700
Úvod  Kontakt    Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)    Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost M & B Calibr (dále Společnost), spol. s.r.o., se sídlem Krumlovská 1454/26, Ivančice 664 91, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3352, jakožto Správce Osobních Údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. Případné změny zásad budou vždy zveřejněny na této stránce. 

Naše společnost při zpracování Osobních Údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 (dále GDPR). 

- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ze dne 12. 3. 2019, který vstoupil v platnost dne 24. 4. 2019, nahradil zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

- Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

- Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

- Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

- Případně pak v souladu s dalšími předpisy.

GDPR stanovuje nové požadavky na Správce a Zpracovatele Osobních Údajů a některé současně zpřesňuje. Dále také vymezuje práva Subjektů, jejichž Osobní Údaje jsou zpracovávány.

Osobní údaje uchováváme a zpracováváme v rámci EU a zároveň přijímáme nezbytné kroky k zabezpečení správného zacházení s osobními údaji a s jejich ukládáním, a to včetně interních postupů, směrnic a přiměřených technologických řešení. 

VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A ZKRATEK

Vysvětlení pojmů

Za Osobní Údaj je považována jakákoliv informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (dále Subjekt). Za zpracování osobních údajů je považována jakákoliv operace zpracování osobních údajů, kterou správce cíleně, systematicky a za určitým účelem provádí, a to jak automatizovaně, tak i manuálně.

Subjekt Údajů – identifikovaná či identifikovatelná fyzická osoba (existující či potencionální zákazník), jejíž údaje jsou správcem nebo zpracovatelem zpracovávány.

 

ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů (dále Úřad nebo ÚOOÚ). 

 

DPO – Data Protection Officer – Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

 

Správce osobních údajů odpovídá za dodržování všech povinností vyplývajících z GDPR a obecně také za zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem osobních údajů je subjekt (právnická či fyzická osoba, orgán veřejné moci apod.), který jménem správce provádí operace, kterými jej tento správce pověřil. 

PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČELY A DOBY ZPRACOVÁNÍ

Společnost zpracovává Osobní Údaje (identifikační – jméno, příjmení, IČO, DIČ; kontaktní údaje – telefon, email, adresa, fakturační adresa, název společnosti a údaje o Vašich objednávkách – informace o zboží a službách, které byly poptávány či objednány, údaje reklamacích a o platebních způsobech) s následujícími lhůtami a pro následující účely:

I. Plnění smlouvy, poskytování služeb

a. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Společností a Subjektem údajů, a to za účelem uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.

b. Pro účely plnění smlouvy předáváme osobní údaje třetí straně a to společnostem: Česká pošta, PPL, GEIS, DPD

II. Plnění právní povinnosti (účetní, daňové, archivační, skartační, poskytování součinnosti správním orgánům jako policii, soudům atd.).

a. Daňové doklady jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení smlouvy.

b. Osobní údaje jsou dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, kdy došlo k uzavření smlouvy mezi Společností a Subjektem údajů (dle zákona o účetnictví).

c. Pro uplatnění práv z vadného plnění je Společnost oprávněna zpracovávat osobní, kontaktní a identifikační údaje subjektu a údaje o zboží/produktech/službách mezi subjektem a společností po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby. V případě právního sporu se tato lhůta prodlužuje o dobu trvání tohoto sporu.

d. Pro zpracování agendy účetnictví a daňových zpracování předáváme osobní údaje třetí straně (zpracovateli) a to společnosti: Roman Veselý.

III. Oprávněný zájem

Oprávněným zájmem společnosti je zasílání obchodních sdělení (plošně i individuálně) v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti a to po dobu trvání smluvního vztahu.

IV. Marketingové účely 

Osobní a kontaktní údaje Subjektů jsou využívány pro plošné a individuální zasílání obchodních nabídek Společnosti, a to včetně obecných reklamních sdělení (jak bez zacílení na konkrétní skupinu Subjektů, tak i po zhodnocení osobních aspektů Subjektů Osobních Údajů). Společnost neprovádí automatizované zpracování Osobních Údajů. Osobní Údaje jsou po udělení souhlasu zpracovávány po dobu 3 let. Nabídky zasíláme maximálně třikrát do měsíce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů, a to typicky při komunikaci ohledně poptávky či objednávky. Souhlas se zpracováním konkrétních údajů pro dané marketingové účely získáváme formou emailu a následného potvrzení pomocí odkazu a dále pomocí písemného souhlasu uděleného při osobním setkání. 

 

NOVÁ PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjektům osobních údajů přiznává GDPR řadu práv. Jedná se především o právo na informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu ke kopii údajů, práva na opravu či výmaz údajů, práva na přenositelnost údajů, práva na omezení zpracování či práva vznést námitku proti zpracování a práva na odvolání uděleného souhlasu. Dále má subjekt právo vznést stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – ÚOOÚ (www.uoou.cz). 

Svá práva může subjekt osobních údajů uplatnit pomocí emailové adresy společnosti: marketing@mbcalibr.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkládání, a to maximálně ve lhůtě jednoho měsíce.

 

INFORMACE O COOKIES: Webové stránky www.mbcalibr.cz používají pouze aplikace Google Analytics a nezbytné technické cookies pro správnou funkčnost web stránek a využívání online chatu prostřednictvím služby Smartsupp. Využíváním www.mbcalibr.cz nebo online chatu souhlasíte s používáním cookies. Co jsou vlastně Cookies? Cookie je krátký textový soubor, který internetové stránky ukládají v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a odkud přicházíte. Vaše příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité.Máte dotaz? Zeptejte se!
Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Telefon:
Město:
Váš dotaz:  • MB Calibr » Mahr » zobrazit nabídku měřicích přístrojů
  • MB Calibr » Helios Preisser » zobrazit nabídku měřidel
  • MB Calibr » měřidla Kinex » zobrazit nabídku měřicích přístrojů
  • MB Calibr » INSIZE » zobrazit nabídku měřidel a měřicích přístrojů
  • MB Calibr » Mitutoyo » zobrazit nabídku měřidel a měřicích přístrojů
  • MB Calibr je prodejce měřidel Kmitex » zobrazit nabídku měřidel
  • MB Calibr je prodejce utahovací techniky Wera » zobrazit nabídku nástrojů
  • MB Calibr je prodejce měřidel Tesa » zobrazit nabídku měřidel
  • MB Calibr je prodejce měřidel Schut » zobrazit nabídku měřidel
  • MB Calibr » váhy Kern » zobrazit nabídku vah a závaží
Kontaktujte nás

M & B Calibr, spol. s r.o.

obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700
Krumlovská 1454/26 | 664 91 Ivančice

Provozní doba

Kalibrace: Po – Pá: 7.00 – 16.00 hodin
Obchod: Po – Pá: 7.30 – 16.00 hodin
(lze i mimo pracovní dobu po tel dohodě)

Sledujte nás na Facebooku    YouTube

Akreditovaná kalibrační a zkušební laboratoř » prodej měřicích přístrojů » školení   

Mitutoyo » INSIZE » Kinex » Kmitex » Mahr » Helios Preisser » Kern » Sauter » Wera

Top