MB Calibr » akreditovaná kalibrační laboratoř » prodej měřidel
KALIBRACE | FAKTURACE
+420 546 451 998
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
+420 546 434 700
Úvod  ŠKOLENÍ    Návody a postupy    Kalibry<div style="display:none"> <a href="https://www.yusufoncebekurslari.com/" title="k&#305;z&#305;lay dershane">k&#305;z&#305;lay dershane</a></div>

Kalibry

Mezní kalibry

Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označena červenou barvou. Délka zmetkové části je o třetinu menší než délka dobré části.

Princip kontroly obrobků: Dobrá strana musí projít otvorem nebo přes hřídel, zmetková strana nesmí projít, jen se může zachytit. Když neprojde dobrá strana otvorem nebo přes hřídel, dá se součást opravit. Pokud projde otvorem nebo přes hřídel zmetková strana, je součást neopravitelný zmetek.

Druhy kalibrů podle přesnosti:

 • Dílenské kalibry - používají se ve výrobě
 • Porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalbrů

 

Druhy kalibrů podle měřené součásti:

 • Mezní válečkové kalibry (pro díry)
 • Mezní třmenové kalibry (pro hřídele)
 • Mezní kuželové kalibry (pro kužele)
 • Mezní závitové kalibry (pro závity)

 

Mezní kalibry pro díry

Mezní kalibry pro menší díry se vyrábí jako oboustranné válečkové kalibry. Pro větší průměry se používají jednostranné válečkové kalibry, které musí být dva - jeden pro dobrou a druhý pro zmetkovou stranu. Pro měření velkých průměrů se používají ploché kalibry. K měření děr o průměru větším než 250 mm se používají odpichy s kulovými plochami.

Kalibr válečkový oboustranný, válečkový jednostranný, plochý, odpich. Návrh mezního dílenského kalibru pro měření děr: Dobrá strana válečkového kalibru musí vždy projít, musí tedy její rozměr vycházet z DMR. Vyrábí se však větší o hodnotu z, což je přídavek, kterým se zvyšuje životnost kalibru. Měřením se kalibr opotřebovává, tedy zmenšuje. Dovolená míra opotřebení je dána hodnotou y. Zmetková strana válečkového kalibru nesmí dírou projít, musí tedy její rozměr vycházet z HMR. Kalibru musí být přiřazena odpovídající výrobní tolerance H. Při měření větších rozměrů než 180 mm počítáme s určitou chybou měření způsobenou např. oteplením nebo obtížnějším měřením větších rozměrů. Pro tyto kalibry norma předepisuje pojistné pásmo α.

Výpočet rozměrů kalibru na díry:

JRDSDK = DMR + z

SRDSDK = JRDSDK ± H/2

JRZSDK = HMR - α

SRZSDK = JRDSDK ± H/2

OC = y + z - α

OV = JRDSDK - OC/2

OK = JRDSDK - OC = DMR - y + α

Na rukojeť kalibru se vyrazí norma, Ø měřené díry, směrem k dobré straně dolní úchylka EI, směrem ke zmetkové straně horní úchylka ES. Na náčrtu se u dobré strany kalibru okótuje SRDSDK, OV, OK a u zmetkové strany SRZSDK.

 

Mezní kalibry pro hřídele

Pro malé průměry hřídelů se používají oboustranné třmenové kalibry. Pro měření větších průměrů se používají jednostranné třmenové kalibry s dobrou a zmetkovou stranou. Nejdříve se kontroluje dobrou a potom zmetkovou stranou.

Návrh mezního dílenského kalibru pro měření hřídelů:

Dobrá strana kalibru musí vždy projít, musí ted její rozměr vycházet z HMR. Vyrábí se však menší o hodnotu z 1, což je přídavek, kterým se zvyšuje životnost kalibru. Zmetková strana kalibru nesmí projít, musí tedy její rozměr vycházet z DMR. Kalibru musí být přiřazena odpovídající výrobní tolerance H1. Při měření větších rozměrů než 180 mm počítáme s určitou chybou měření způsobenou např. oteplením nebo obtížnějším měřením velkých rozměrů. Pro tyto kalibry norma předepisuje pojistné pásmo α1.

Výpočet rozměrů kalibru na hřídele:

jrdsdk = hmr - z1

srdsdk= jrdsdk ± H1/2

jrzsdk= dmr + α1

srzsdk= jrzsdk H1/2

OC = y1 + z1 - α1

OV = jrdsdk + OC/2

OK = jrdsdk + OC = hmr + y1 - α1

 

Význam značek:

 • JRDSDK/jrdsdk - jmenovitý rozměr dobré/ zmetkové strany dílenského kalibru
 • SRDSDK/srdsdk - skutečný rozměr dobré strany dílenského kalibru
 • SRZSDK/sdk - skutečný rozměr zmetkové strany dílenského kalibru
 • OV - opotřebení výrobní → kalibr se přeřadí do kontroly
 • OK - opotřebení kontrolní → vyřazení kalibru z měření
 • OC - opotřebení celkové
 • H, H1 - výrobní tolerance kalibru
 • z, z1 - úchylka středu tolerančního pole pro zhotovení dobré strany (přídavek na opotřebení)
 • y, y1 - dovolená mez opotřebení dobré strany (přídavek na opotřebení)
 • α, α1 - pojistné pásmo pro díry s Ø větším než 180 mm

 

 

 • MB Calibr » Mahr » zobrazit nabídku měřicích přístrojů
 • MB Calibr » Helios Preisser » zobrazit nabídku měřidel
 • MB Calibr » měřidla Kinex » zobrazit nabídku měřicích přístrojů
 • MB Calibr » INSIZE » zobrazit nabídku měřidel a měřicích přístrojů
 • MB Calibr » Mitutoyo » zobrazit nabídku měřidel a měřicích přístrojů
 • MB Calibr je prodejce měřidel Kmitex » zobrazit nabídku měřidel
 • MB Calibr je prodejce utahovací techniky Wera » zobrazit nabídku nástrojů
 • MB Calibr je prodejce měřidel Tesa » zobrazit nabídku měřidel
 • MB Calibr je prodejce měřidel Schut » zobrazit nabídku měřidel
 • MB Calibr » váhy Kern » zobrazit nabídku vah a závaží
Kontaktujte nás

M & B Calibr, spol. s r.o.

obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700
Krumlovská 1454/26 | 664 91 Ivančice

Provozní doba

Kalibrace: Po – Pá: 7.00 – 16.00 hodin
Obchod: Po – Pá: 7.30 – 16.00 hodin
(lze i mimo pracovní dobu po tel dohodě)

Sledujte nás na Facebooku    YouTube

Akreditovaná kalibrační a zkušební laboratoř » prodej měřicích přístrojů » školení   

Mitutoyo » INSIZE » Kinex » Kmitex » Mahr » Helios Preisser » Kern » Sauter » Wera

Top