úvodní stránka
KALIBRACE
+420 546 451 998
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
+420 546 434 700
27.mezinárodní konference "MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI".

27.mezinárodní konference "MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI".

I letos jsme partnerem a aktivním účastníkem důležité konference pořádané ČMS.

POZVÁNKA

Česká metrologická společnost, z. s. pořádá pod záštitou předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pana Mgr. Viktora Pokorného

27.mezinárodní konferenci "MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI".

Na konferenci se účastníci seznámí s novými poznatky v oblasti měřicí a zkušební techniky.
Jako každým rokem bude i letos konference doprovázena výstavou měřicí techniky.

Konference je dvoudenní, na závěr konference je zařazen workshop a pro zájemce jsou připraveny čtyři exkurze dle vlastního výběru účastníků.

Cílem konference je seznámit její účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti měřicí, kontrolní a zkušební techniky, včetně přístrojového vybavení, software a počítačové podpory metrologie. Jde o měření při kontrole kvality výroby, resp. výrobního procesu, při kontrole a zkouškách vyráběných součástí i strojů a při kalibraci měřidel. Program konference je sestaven tak, aby její účastníci získali v nejkratší době co nejvíce potřebných informací, měli možnost konzultovat metrologické otázky s vystavovateli a výrobci měřicí techniky a vyměňovat si zkušenosti s ostatními účastníky konference

27. mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti a navazující výstava jsou určeny metrologům, pracovníkům útvarů managementu kvality, technických kontrol a zkušeben, dále technologům, konstruktérům měřidel, pracovníkům investičních útvarů, technické obsluhy výroby a vedoucím pracovníkům výrobních jednotek. Potřebné informace pro svou práci získají i pracovníci ČMI, autorizovaných metrologických středisek, akreditovaných kalibračních a zkušebních laboratoří, akreditačních, popř. certifikačních orgánů a pedagogové odborných vysokých a středních škol.

Konference je zaměřena do oblasti průmyslové výroby, zejména strojírenství, automobilového průmyslu, metalurgie, elektrotechniky a elektroniky, opravárenství a navazujících oborů.

27. mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti se uskuteční, v kongresovém centru Primavera v Plzni, Nepomucká 1058/128, které splňuje všechny požadavky na kvalitní technické zajištění konference a výstavy a na komfortní ubytovací a stravovací služby. Přednáškový sál je vybaven audiovizuální technikou na vysoké technické úrovni s velkým promítacím plátnem a výkonným dataprojektorem. Výstava bude umístěna opět v přízemí, a bude pro ni zajištěna dostatečně velká výstavní plocha. Kongresové centrum poskytuje komfortní ubytování v jedno-/dvoulůžkových pokojích.

Oživením programu by se mělo stát zařazení workshopu na aktuální téma na závěr konference. Pro zájemce budou také připraveny na odpoledne druhého dne čtyři exkurze dle výběru.

Časový průběh konference

6. března 2018 (úterý)            

9:30 až 10:40               zahájení,
                                     
přednášky výrobců měřicí techniky

10:40 až 11:20              přestávka – prohlídka výstavy

11:20 až 12:30              přednášky výrobců a dodavatelů měřicí techniky

12:30 až 13:30             polední přestávka, prohlídka výstavy

13:30 až 16:30             přednášky výrobců a dodavatelů měřicí techniky

16:30 až 18:00             prohlídka výstavy, konzultace s výrobci a dodavateli měřicí techniky

7. března 2018 (středa)

8:30 až 10:00               přednášky výrobců a dodavatelů měřicí techniky

10:00 až 10:30              přestávka – prohlídka výstavy

10:30 až 12:30              workshop 

12:30 až 13:00             závěrečná diskuse a zakončení konference

15:00 až 17:00              exkurze - pouze pro zájemce, kteří v přihlášce uvedou vybrané pracoviště

Výstava

Výstava bude otevřena po celou dobu konání konference. Na výstavě budou představeny novinky měřicí, zkušební a kontrolní techniky. Připomínáme, že na 25. ročníku konference se prezentovalo celkem 32 firem, výstavy se zúčastnilo 28 přímých vystavovatelů, kteří zastupovali 98 výrobců z 22 zemí.

Sborník

Všichni účastníci konference obdrží při prezentaci sborník, ve kterém budou obsaženy:

·     texty přednesených referátů,

·     výstavní katalog, který bude obsahovat:      

                1.          abecední seznam vystavovatelů včetně jejich kontaktních adres a výrobního sortimentu,

2.          seznam zúčastněných firem členěný podle zemí,

3.          seznam druhů exponátů podle oborů měření, popř. zkoušek,

4.          anotace mediálních partnerů (odborných časopisů).

Kromě sborníku bude účastníkům předán přehled nových typů měřicích přístrojů.

Účastníci dále obdrží rozsáhlou firemní literaturu podle svého odborného zaměření.

Workshop

Na závěr konference bude připraven workshop na aktuální téma.

Exkurze

Pro zájemce jsou po ukončení programu konference připraveny čtyři exkurze podle vlastního výběru. Jedná se o tato pracoviště:

ČMI, pobočka Plzeň

-       akreditovaná kalibrační laboratoř pro obory hmotnost, tlak, objem a průtok

ENERGIZE GROUP s.r.o.

-    akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci měřidel elektrických veličin, frekvence, tlaku a teploty

VZÚ Plzeň s, r. o.

-    zkušební laboratoře akreditované ke zkouškám v oblasti chemického, metalografického a mechanického zkoušení materiálů VZÚ Plzeň s, r. o.

-    akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci měřidel pro měření geometrických veličin a drsnosti povrchu.

 

Zdroj: http://spolky.csvts.cz/cms/content/merici-technika-pro-kontrolu-jakosti

Kontaktujte nás

M & B Calibr, spol. s r.o.
Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice
Česká republika

Provozní doba

Kalibrace: Po – Pá: 7.00 – 16.00 hodin
Obchod: Po – Pá: 7.30 – 16.00 hodin
(lze i mimo pracovní dobu po tel dohodě)

Sledujte nás na Facebooku    YouTube

M&B Calibr, spol. s r. o. – prodej, oprava a kalibrace měřidel

Top